Confident Pensioenadvies

Confident Pensioenadvies is een onafhankelijk pensioenadviesbureau voor de zakelijke markt.

Door onze ervaring en expertise voorzien wij u van heldere en passende adviezen over de inrichting, uitvoering en administratie van een pensioenregeling.
Dit doen wij niet alleen voor uw werknemers maar ook voor u als DGA.

De advisering van Confident Pensioenadvies is volstrekt onafhankelijk en transparant. Wij leggen onze afspraken vast in een adviesopdracht. Hierin staat aangegeven welke diensten wij verrichten en welke beloning hier tegenover staat. Wij adviseren alleen op fee-basis en ontvangen geen provisie-inkomsten.

Pensioen is een van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden, steeds meer werknemers beseffen dat.

Als u een pensioenregeling heeft toegezegd aan uw personeel dan kunt u deze niet zomaar wijzigen.

Confident Pensioenadvies helpt u als werkgever graag bij:

De totstandkoming van een nieuwe pensioenregeling (inventarisatie, tariefstelling en vergelijking)
Wijzigen van een bestaande pensioenregeling
Verlengen van een pensioencontract
Het beheer van uw pensioenregeling, de administratie en de controle van de juridische en financiële stukken
Een second opinion van uw bestaande pensioenregeling middels een uitgebreide analyse
Onderzoek verplichtstelling van deelname aan een BPF-regeling
De communicatie aan werknemer (presentatie en spreekuur)

Voor uw werknemer verzorgt Confident Pensioenadvies graag op abonnementsbasis het volgende:

Advies-, beheer- en communicatie werkzaamheden
Onderhoudsgesprekken middels periodiek spreekuur
Nazorg
Helpdesk, telefonisch of via e-mail